Zakończenie projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”


18 grudnia 2009 roku odbyło się uroczyste zakończenie I etapu Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego. Głównym celem Projektu jest stworzenie warunków wszechstronnego rozwoju dziecka, kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną odbywa się poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Projekt obejmuje 150 godzin zajęć realizowanych w trzech kolejnych klasach nauczania zintegrowanego. Podsumowując pierwszy etap w obecności zaproszonych gości, nauczycieli oraz rodziców uczniowie klasy II zaprezentowali się w pokazie umiejętności pt. „ Nie ma tego złego”.

podziel się z innymi
Share