Ślubowanie klasy I gimnazjum


W dniu 14 października 2010 odbyło się uroczyste ślubowanie klasy I gimnazjum w Stanisławicach . W obecności grona pedagogicznego, rodziców oraz całej społeczności szkolnej uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie.

Ślubowali, że będą :

–     Aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i w życiu szkoły

–  Rozwijać swe możliwości intelektualne i zdobywać jak najlepsze wyniki w nauce

–  Dbać o pozytywny wizerunek swej szkoły i godnie ją reprezentować

–  Szanować jej tradycje i kultywować je

–  Przestrzegać zasad i norm zachowania godnego ucznia gimnazjum

–  Z szacunkiem i kulturą zwracać się do nauczycieli, pracowników obsługi szkoły oraz do koleżanek i kolegów

–  Dbać o wspólne mienie, porządek i bezpieczeństwo w szkole

–  Być chlubą rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego

Pani dyrektor przyjęła uczniów z klasy I do grona gimnazjalistów wierząc, że będą Oni sumiennie wywiązywać się ze złożonych obietnic.

Wych. klasy I gim.

Joanna Strach

podziel się z innymi
Share