Oj działo się, działo !!!


Obie grupy „Kuźni Talentów”, „Klub Poligloty –język niemiecki” oraz uczestnicy zajęć „Z Netem na Ty” postanowili w nietypowy sposób posumować swoją całoroczną pracę prowadzoną w ramach zajęć projektu – „Dobry start kluczem do przyszłości”

W sobotę 28 maja prowadzący zajęcia, zorganizowali dla nich – PIKNIK NAUKOWY. Pieszo wszyscy musieli dotrzeć do oddalonego od szkoły o ok. 5 km miejsca w pobliskiej Puszczy Niepołomickiej. Podczas spotkania był czas na zabawę i gry integrujące wszystkich uczestników Uczniowie musieli wykazać się umiejętnością korzystania z mapy, przeliczania skali, odnajdowania w terenie i zaznaczania na mapie kierunków świata, umiejętnością korzystania z przewodników do oznaczania roślin. Były to fantastyczne zajęcia. Oj, będzie co wspominać!

podziel się z innymi
Share