Podziękowanie dla Rady Rodziców


„Wszystko, co wielkie,

Jest wielkie przez serce”

Cyprian Kamil Norwid

 

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna składają podziękowanie Radzie Rodziców oraz wszystkim Rodzicom angażującym się w życie szkoły. Dziękujemy za znaczący wkład pracy, pomoc, wsparcie i osobiste zaangażowanie w funkcjonowanie szkoły.

podziel się z innymi
Share