Komunikat – wycieczka na Sycylię


Komunikat w sprawie wycieczki

 1. Wycieczka jest organizowana w ramach wymiany między Gminą Bochnia a Miastem Patti na Sysylii. Organizacją zajmuje się Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Bochni.

 2. W wycieczce mogą brać udział uczniowie klasy VI szkoły podstawowej i gimnazjaliści.

 3. Zgłoszenia będą przyjmowane od rodziców w formie pisemnej w szkołach (sekretariat) do dnia 11 grudnia 2015r. (bez zaliczki – wzór zgłoszenia w załączeniu).

 4. Dyrektor szkoły poda na adres mail GZOSiP liczbę zgłoszonych dzieci.

 5. W przypadku większej liczby zgłoszeń ze wszystkich szkół (ponad 33 osoby), zostanie ustalony limit uczestników dla każdej szkoły. Gdy liczba zgłoszeń w szkole przekroczy ten limit, uczestnicy będą dobierani według kolejności zgłoszeń (data wpływu do szkoły).

 6. Pobyt na Sycylii (od promu do promu) w dniach 26 – 28 stycznia 2016r. jest pokrywany przez samorząd Patti. Koszty ponoszone przez uczestników dotyczą pozostałych punktów wycieczki.

 7. Po zakwalifikowaniu uczestników, rodzice dokonają pierwszej wpłaty (zaliczki) w kwocie 500 zł na konto biura turystycznego (będzie wskazane). Wpłata do 18 grudnia 2015r. W przypadku braku wpłaty zaliczki, uczestnik będzie wykreślony z listy wycieczkowej.

 8. Druga wpłata powinna być zrealizowana do 15 stycznia 2016r. w kwocie 900 zł (na konto biura turystycznego).

 9. Dodatkowe (ale obowiązkowe) 25 euro zabiera ze sobą (w kieszeni) każdy uczestnik na pokrycie wskazanych w ogłoszeniu opłat (nie ma możliwości odstąpienia poszczególnych uczestników od tych usług).

 10. W szkole może być utworzona lista rezerwowa – na wypadek wycofania się zakwalifikowanego wcześniej uczestnika.

 11. Każdy uczestnik wycieczki jest ubezpieczony w ramach typowego ubezpieczenia turystycznego.

 12. Każdy uczestnik powinien posiadać ważny dowód osobisty lub paszport oraz imienną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego wydaną przez NFZ (Małopolski).

Sycylia plan

 

 

 

podziel się z innymi
Share