Piknik Rodzinny – regulamin konkursu „Mam Talent”


REGULAMIN KONKURSU „ MAM TALENT”

FORMA KONKURSU:

 Krótka prezentacja sceniczna w formie:

 – śpiew 

 – taniec

 – pokaz sprawności fizycznej

 – prezentacja treści kabaretowych

 – małe formy teatralne

 – gra na dowolnym instrumencie 

– recytacja

 – zdolności manualne

Regulamin :

1.Występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych.

2. Podczas występu uczeń nie może być ubrany prowokacyjnie.  

3. Uczestnicy są także zobowiązani dostarczyć przed występem wolny od wad fizycznych nośnik CD audio z nagraniem podkładu muzycznego.

4. Uczestnik ma prawo wystąpić sam lub z towarzyszeniem zespołu chóru, orkiestry, grupy innych uczestników.  

5.Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, mikrofony, odtwarzacz CD, rzutnik multimedialny (potrzeby w tym zakresie należy wpisać w karcie zgłoszeń).

6. Wszystkie pozostałe rekwizyty potrzebne uczestnikom do występu zabezpiecza sobie sam wykonawca.

podziel się z innymi
Share