Relacja Zebrania Wiejskiego


O godz. 18.00 , 12 Maja odbyło się Zebranie Wiejskie. Spotkanie odbyło się planowo. Na zebraniu pojawiło się :

  • 38 mieszkańców Stanisławic
  • Wójt Gminy Bochnia Marek Bzdek oraz zastępczyni Wójta
  • Wice Starosta Józef Mroczek
  • Kierownik budownictwa w Gminie  Tomasz Całka
  • Radny  Gminy Grzegorz Lalik
  • Przedstawiciele Ar Carton

Zebranie protokółowała Pani Paulina Mroczek.

Szczegóły :

  • Starosta stwierdził że z schetynówki zostanie zrobiony asfalt i wraz infrastruktura na ul. Niepołomickiej najprawdopodobniej w przyszłym roku.
  • W najbliższym czasie zostanie przeprowadzona wizja lokalna z udziałem Sołtysa i mieszkańców ulicy niepołomickiej.
  • Zdeklarował że wystąpi również do Inspekcji Transportu Drogowego o skontrolowanie samochodów ciężarowych czy mają pozwolenie na jazdę po drodze powiatowej.
  • Również wystąpi z pismem  do GDDKIA o zmierzenie hałasu wywołanego delatacją na estakadzie mieszczącej się w naszej miejscowości

 

Padło wiele pytań do Wójta od mieszkańców.

Najważniejsze to asfalt na ulicy Polnej a zarazem apel żeby  mieszkańcy wstawili się na rozprawę w sądzie która zakończy postępowanie administracyjne  umożliwiając wyasfaltowanie ulicy.

W sprawie oczyszczalni ścieków usłyszeliśmy że została wszczęta dokumentacja na budowę kolektora i likwidacje oczyszczali ścieków.

Gmina również  przyjrzy się sprawie masztu który chce postawić PKP do nawigacji pociągów.

Zostanie wykonana modernizacja boiska sportowego.