Budowa chodnika w miejscowości Stanisławice.


WÓJT GMINY BOCHNIA ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika z kanalizacją deszczową, miejscami postojowymi i  peronem  w miejscowości Stanisławice przy drodze gminnej nr  580817K Stanisławice – Raba i nr 580815K Stanisławice – Cikowice”

Więcej szczegółów dotyczących postępowania znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochnia pod linkiem:

http://bip.malopolska.pl/ugbochnia,m,296432,2017.html