Strona autorów Waldemar Chlipalski

scalanie gruntów Stanisławice

Scalenie gruntów – decyzja starosty

Zatwierdzam projekt scalenia gruntów ... ustala się następujące terminy i zasady objęcia w posiadanie gruntów, wydzielonych w wyniku scalenia: ...
Stanisławice Gmina Bochnia

Scalanie gruntów – zawieszenie

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i […]


Stanisławice Gmina Bochnia

KORONAWIRUS – dofinansowanie

Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorców, […]
Stanislawice proces scaleniowy

Scalanie gruntów – kontynuacja

Dokumentacja scaleniowa będzie dostępna w dniach od 19.09.2018 do 27.09.2018 w Starostwie Powiatowym w Bochni, I-piętro, pokój nr […]


W pracowni Master Chefa

[27 września dzięki uprzejmości Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Łapanowie Pana Marcina Budzyna oraz Pani Małgorzaty […]


Rok szkolny czas zacząć…

Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna. Znów dni popłyną pracowite Nad szkolną książką i zeszytem. 4 września 2017 roku […]


UWAGA!!

w dniu 25-04-2016 (poniedziałek) w godzinach od 8.00 do 17.00 – problemy z dostarczaniem wody poprzez wodociąg gminny.