Kategorie Ogłoszenia

ogłoszenia dotyczące spraw mieszkańców
scalanie gruntów Stanisławice

Scalenie gruntów – decyzja starosty

Zatwierdzam projekt scalenia gruntów ... ustala się następujące terminy i zasady objęcia w posiadanie gruntów, wydzielonych w wyniku scalenia: ...Stanislawice proces scaleniowy

Scalanie gruntów – kontynuacja

Dokumentacja scaleniowa będzie dostępna w dniach od 19.09.2018 do 27.09.2018 w Starostwie Powiatowym w Bochni, I-piętro, pokój nr […]

O G Ł O S Z E N I E

Sołtys wsi informuje, że odbiór 1 raty podatku odbędzie się w WDK Stanisławice w dniach: 11.03.2017 r. […]


Ogłoszenie

W dniu 4.03.17 ( sobota) w godzinach 9.00- 11.30 odbędzie się w Stanisławicach obowiązkowe szczepienie psów przeciwko […]


O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E Sołtys wsi informuje, że wydawanie nakazów podatkowych odbędzie […]


Obwieszczenie Wójta Gminy Bochnia

Wójt Gminy Bochnia działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. […]Ogłoszenie

Od dnia dzisiejszego, tj. od 15.11.2016 u sołtysa w domu można odbierać worki na odpady biodegradowalne ( np. […]
Dzień Dziecka w Stanisławicach

Dnia 28.05.2016 odbędzie się dzień dziecka na płycie boiska sportowego start o godzinie 10.00. Dla dzieci i rodziców […]


Relacja Zebrania Wiejskiego

O godz. 18.00 , 12 Maja odbyło się Zebranie Wiejskie. Spotkanie odbyło się planowo. Na zebraniu pojawiło się […]
Młodzieżowy Klub Wędkarski

W dniu dzisiejszym został powołany w naszej miejscowości Młodzieżowy Klub Wędkarski , inauguracja odbyła się w WDK w […]UWAGA!!

w dniu 25-04-2016 (poniedziałek) w godzinach od 8.00 do 17.00 – problemy z dostarczaniem wody poprzez wodociąg gminny.