Wyniki rekrutacji, listy uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie