Zawiadomienie Starosty Bocheńskiego z dnia 30.09.2020 r. informujące o zebraniu Uczestników scalenia gruntów położonych w części obrębu ewidencyjnego Stanisławice, gmina Bochnia

GK-EG.661.1.4.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 30 oraz art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scaleniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 908 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.),

 

Starosta Bocheński

zawiadamia, że:

 

w dniu 23.10.2020 r. (tj. piątek) w „Wiejskim Domu Kultury w Stanisławicach“ (Stanisławice 346, 32-015 Kłaj) odbędzie się zebranie Uczestników scalenia gruntów położonych w części obrębu ewidencyjnego Stanisławice, gmina Bochnia w następującym porządku:

  1. godz. 16:00 – Uczestnicy scalenia, których nazwisko zaczyna się na literę A – J,

  2. godz. 16:30 - Uczestnicy scalenia, których nazwisko zaczyna się na literę K – P,

  3. godz. 17:00 - Uczestnicy scalenia, których nazwisko zaczyna się na literę R - Z.

 

Celem zebrania jest wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych im gruntów na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Bocheńskiego z dnia 17.06.2020 r. znak GK-EG.661.1.4.2018, zatwierdzającej projekt scalenia gruntów położonych w części obrębu ewidencyjnego Stanisławice, jednostka ewidencyjna Bochnia-obszar wiejski, powiat bocheński, woj. małopolskie, w zasięgu negatywnego oddziaływania autostrady A-4.

 

 

Jednocześnie informuję, że termin wprowadzenia w posiadanie jest skuteczny także w stosunku do Uczestników scalenia niebiorących udziału w zebraniu.

 

 

UWAGA:

Terminy mogą ulec zmianie w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej (sanitarnej).

 

Jednocześnie przypominam o obowiązujących zasadach i ograniczeniach w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:

  • przed wejściem na salę obowiązkowa dezynfekcja rąk,

  • obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowego dystansu społecznego,

  • obowiązek zasłaniania ust i nosa,

  • w przypadku występowania jakichkolwiek objawów infekcji, w tym kaszlu, gorączki oraz duszności – rekomenduje się pozostanie w domu i udział w zebraniu pełnomocnika.

Pouczenie

 

Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.

Wywieszenie niniejszego zawiadomienia dokonano na tablicach ogłoszeń sołectwa Stanisławice, w Urzędzie Gminy Bochnia, w Starostwie Powiatowym w Bochni oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bochni.

 

 

Wszelkie możliwe informacje można uzyskać pod nr telefonu 14 615 37 33.

=======================================================================================

Miejscowy Plan Zagospodarowania

PLIKI DO POBRANIA (W FORMACIE  PDF)

Stanisławice cz.1 – KLIKNIJ TUTAJ   Stanisławice cz.2 – KLIKNIJ TUTAJ   Legenda – KLIKNIJ TUTAJ

=======================================================================================

Statut Sołectwa Stanisławice

=================================

 

podziel się z innymi
Share