Żwirownia

Szanowni Państwo.

Ostatnie tygodnie przyniosły ożywienie dyskusji na temat mającej powstać w miejscowości Stanisławice Żwirowni. W związku z tym postanowiłem odnieść się do tematu i przytoczyć kilka faktów.

Marszałek nie mógł podjąć innej decyzji, ponieważ art. 95 ustawy Prawo geologiczne i górnicze mówi o ochronie udokumentowanych złóż kopalin, na co również wskazuje art. 72 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Poniżej zamieszczam załączniki do pobrania  tj. Postanowienie Marszałka Województwa Małopolskiego oraz skany art. 95 ustawy Prawo geologiczne i art. 72 ustawy Prawo ochrony środowiska.

W listopadzie 2021 roku Rada Gminy Bochnia odnosząc się do uwag Marszałka została zmuszona do przegłosowania zmiany studium w formie zgodnej z obowiązującym prawem.

Odnosząc się do planów mającej powstać Żwirowni, na podstawie zgromadzonej dokumentacji pragnę poinformować, iż firma wydobywcza KRUSZGEO planuje w Stanisławicach wydobywać a nie przerabiać kopaliny, natomiast cały transport kruszywa odbywać się będzie przez działkę nr 914 i dalej starorzeczem Raby, aż do Targowiska.

W związku z tym ani jedna ciężarówka związana z tą inwestycją nie powinna przejechać przez miejscowość Stanisławice . Prawdziwość tych ustaleń sprawdziłem również w Urzędzie Gminy Kłaj, gdzie dowiedziałem się, że firma KRUSZGEO będzie miała tak ustalony plan wywozu, iż nie będą zakłócać pracy kąpieliska w Kłaju.

W tym miejscu pragnę Państwa poinformować, iż informacje zawarte w poście na fb z dnia 16 czerwca 2022  autorstwa Pana Jana Kasprzyka są nieprawdziwe. Ciężarówki nie pojadą ani ulicą Na Klasy ani ulicą Senatorską, chodnik przy ul. Senatorskiej jest budowany zgodnie ze starym projektem z 2017 roku i nie ma nic wspólnego z ewentualnym powstaniem Żwirowni.

Poniżej również do pobrania mapa z zaznaczoną trasą wyjazdu z planowanej Żwirowni oraz pismo z firmy KRUSZGEO odnośnie trasy przejazdu.

Wszelkie zamieszczone tutaj dokumenty są dostępne również dla Państwa w wersji papierowej w biurze Pani Sołtys.

 

Maciej Laskowicz
Radny Gminy Bochnia