Herb i Pieczęć Stanisławic


Herb

Nr 1

 

Herb sołectwa Stanisławice 2

Opis- p. Agnieszka Ryszka
Częścią Legendy o św. Stanisławie jest opowieść o wskrzeszeniu Piotra z Piotrowina. Stanisław kupił od rycerza Piotra wieś, ale kiedy umarł jego bracia zażądali jej zwrotu. Sąd nakazał Stanisławowi dowieść prawa do posiadłości. Po trzech dniach modłów i postu Stanisław kazał rozkopać mogiłę, wskrzesił Piotra, który potwierdził prawo własności i odprowadził go z powrotem do grobu.

Alternatywa 

Nr 2

Okazało się że istnieje alternatywa dla  herbu  opracowana przez mieszkańców naszej miejscowości.

Może czas podjąć decyzję, który z nich to ten właściwy ?

herb

 

Opis herbu W polu zielonym postać Św. Stanisława w czerwonym ornacie, infule i białej albie.W lewej ręce trzymając pastorał. W dolnej części Orzeł symbolizujący Stanisławice – dawny Orłowiec, wieś w powiecie bocheńskim na lewym brzegu Raby.

Uzasadnienie Nazwę wsi przyjęto na pamiątkę odpoczynku Św. Stanisława – biskupa pod starymi dębami które były siedliskiem dla orłów, stąd pierwotnie nazywano ją Orłowiec.

Symbolika Święty przedstawiony z właściwymi sobie atrybutami: w biskupim stroju, z pastorałem. Zielone tło symbolizuje potężne dęby pod którymi nocował, które były siedliskiem dla orłów.

 

 


 

Pieczęć Stanisławic 
Koziołek przechodzący przez kładkę ku lewej stronie, który trzyma, stojąc na dwóch łapkach, kosę. Z lewej strony koziołka są krzaki, natomiast z prawej – wierzba. Pod spodem są trzy litery PGS ( co zapewne oznacza Pieczęć Gminy Stanisławice)

pieczęć kopia