Ochotnicza Straż Pożarna


Historia Straży w Stanisławicach.


Piękny pogodny czerwcowy dzień 1914 r., lekki wiatr od wschodu wskazywał pogodę. Po obiedzie dzieci Kasprzyka zabrały zapałki i poszły bawić się do stodoły, niedostrzeżone przez starszych. Po chwili słychać było krzyk dzieci i widać wydostający się dym szparami, za chwilę cała stodoła była w płomieniach.

Z płonącej stodoły wyratowano poparzone dzieci, lecz wzmógł się większy wiatr i pomimo wysiłku wszystkich ratujących ogień przerzucił się na inne bliskie zabudowania. I tak spaliło się kilka domów i stodół. Był to największy pożar jaki zanotowano w dziejach naszej wioski.

Po zaistniałym pożarze, kierownikowi szkoły nadarzyła się sposobność, którą wykorzystał uświadamiając chłopów, jak potrzebne jest zorganizowanie Straży Pożarnej. Leon Grabowiecki dokonał tego zakładając stowarzyszenie oświatowo -rolnicze. Pierwszym realnym czynem było zakupienie sikawki pożarnej.

57

Pierwszymi strażakami byli; Skoczek Wojciech, Strach Paweł, Rydz Jan, Góra Jan, Dębosz Józef, Samek Władysław, Siemdaj Jan, Malaca Karol, Oporek Longin, Wojas Stanisław Strach Jan, Kasprzak Jan, Strach Franciszek. Działalność w latach 1914 -1920 była bardzo trudna, jednak przy tak dużej inicjatywie p. Grabowieckiego straż rozwijała się dobrze. Udało się zbudować beczkowóz i zakupić ręczną pompę, był to wówczas duży sukces. Sprzęt był przechowywany w stodole u Wojciecha Łacha.
Zarząd Straży poważnie zaczyna myśleć o budowie remizy, żeby zgromadzić materiał robiono zbiórki, organizowano festyny i przedstawienia.

W 1925 r. do Stanisławic przyjeżdża nowy kierownik szkoły p. Hymczak, i zaraz wciąga się w szeregi straży. 20.12.1925 r. zebranie wyborcze; naczelnikiem straży p. Hymczak, prezesem ks. Dymarski. Zgodnie z księgą ewidencyjną korpusu członków czynnych było 21, uchwalono wysokość składek dla członków czynnych – lO gr. a dla wspierających 1 zł, rocznie. Walne zebranie uchwaliło przystąpienie do Wojewódzkiego Związku OSP. Pomimo trudnej pracy zarządu, zostaje w 1927 r ukończona budowa pierwszej remizy.

Działalność w okresie od 1939 – 1945 sprowadzała się do zabezpieczenia i utrzymania sprzętu. 12 maj 1946 r – w domu sołtysa – Kołodzieja Franciszka pod przewodnictwem wojennego komendanta OST Ochońskiego Jana odbyło się zebranie reorganizacyjne z udziałem 71 obywateli. Wybrano nowy zarząd, komisję rewizyjną, zapisano nowych członków.

1955 r. z okazji otwarcia nowej murowanej remizy zorganizowano wielki festyn poprzedzony pokazami strażackimi. W uroczystości udział wziął – Komendant Powiatowy
Przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej – Julian Stachura. Dwa lata później za zebrane pieniądze z pomocą Powiatowego Związku OSP w Bochni zakupiono lepszą od posiadanej motopompę, którą zastąpiła dopiero otrzymana w 1970 r, z Komendy Straży w Bochni nowa motopompa POLONIA P03 R M 800.

1973 r. nowy podział administracyjny, wieś Stanisławice przechodzi pod Urząd Gminy W Kłaju a straż pod Komendę Rejonową w N. Hucie, na wniosek naczelnika p. Płachcińskiego podjęto decyzję o budowie Domu Kultury z nowymi pomieszczeniami dla straży pożarnej, oraz innych organizacji działających w wiosce.

1974 r. za sprawą p. Rudnika Franciszka, p. Józefa Stracha, p. Bolesława Kusiona i pomocy finansowej wszystkich mieszkańców zakupiono z JW. Kłaj używany samochód strażacki STAR P-21. Na ten cel zebrano 25 000 zł / po 100 zł od numeru /.

Odbioru samochodu dokonano w dniu 05.09.1974 r.

1976 r. maj – Dzień Strażaka – dla naszych druhów bardzo radosny z Komendy Rejonowej w N. Hucie otrzymaliśmy drugą motopompę POLONIA PO-5, przy tej okazji zorganizowano pokazy strażackie z udziałem OSP Kłaj i Zawodowej Straży Pożarnej W N. Hucie, wystawiono część artystyczną przygotowaną przez młodzież i członków OSP.

Kolejne lata to nieustanne kłopoty z utrzymaniem samochodu w dobrym stanie technicznym, ciągłe zmagania z awariami, a poza tym normalna działalność ze szczególnym naciskiem na pozyskanie nowszego samochodu dla jednostki. Sukcesy w pracy społecznej we współzawodnictwie jak również doskonałe wyniki w zawodach były motywacją do przekazania dla jednostki w Stanisławicach trzeciej już motopompy wraz z kompletnym wyposażeniem.

1986 r. Zarząd OSP składa podanie do Komendy Wojewódzkiej o przydział samochodu strażackiego. W celu zaprezentowania jednostki i zebraniu argumentów do pozytywnego rozpatrzenia prośby zlecono nam organizację – Wojewódzkiej narady
szkoleniowej instruktorów prewencyjnych Województwa Krakowskiego. Zabiegi Zarządu i postawa druhów wnet przyniosły wymierny efekt, 15 marca 1988 r jednostka odebrała nowy samochód GBA 2,5/16. Uroczyste przekazanie odbyło się 22.05.1988 r. przy udziale władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych i mieszkańców Stanisławic.

OSP

1989 r. Rozwiązanie Komendy Rejonowej N. Huta, przechodzimy pod Komendę Rejonową w Krakowie – Podgórzu, współpraca z nowymi władzami układała się jak najlepiej lecz nie trwało to długo bo w 1993 r. przechodzimy pod Komendę Rejonową w Myślenicach. Działalność pod okiem nowych władz nadal rozwija się pomyślnie.

W dniu 10 lipca 1994 r. w 80-tą rocznicę odbyła się uroczystość przekazania sztandaru dla naszej jednostki.

Z dniem 5 kwietnia 1995 r. jednostka OSP Stanisławice zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Decyzja była wielkim wyróżnieniem i nagrodą za wiele lat wzorowej pracy społecznej na rzecz ochrony ppoż.

1998 r. Po powołaniu do życia powiatów, OSP zostaje przypisana do KP PSP w Wieliczce. Zarząd nie zważając na ciągłe zmiany podległości pracuje nad doposażeniem jednostki w przydatny i często wymagany sprzęt. Skromne środki finansowe ograniczały jednak nasze plany. Drużyny jakie były przez kilka lat zajmowały pierwsze miejsca w zawodach gminnych, stale podnoszą poziom wyszkolenia druhów. Włączenie do KSRG oraz zgromadzony sprzęt podniósł poprzeczkę fachowości i różnorodności podejmowanych interwencji, wyszkolenie i zdobyte umiejętności pozwalały na prowadzenie samodzielnie profesjonalnej pomocy.

Jednostka w Stanisławicach przez kilka lat ściśle współpracowała z OSP Trzciana, organizując wspólne szkolenia przy dobrej zabawie sportowo – rekreacyjnej.

W kwestii podnoszenia wyszkolenia w remizie organizowano szkolenia prowadzone przez lekarzy i sanitariuszy z Pogotowia Ratunkowego w Bochni, powiązane z zajęciami praktycznymi z wykorzystaniem posiadanego przez pogotowie sprzętu.

Efektem dobrej współpracy był w 2003 r. pierwszy w historii mecz pomiędzy drużynami pogotowia i OSP, zakończony wspaniałą zabawą.

Na wniosek mieszkańców i decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dniem 01.01.2004 r. wieś i jednostka OSP wróciły po kilkunastu latach do Powiatu i Gminy Bochnia.

W dniach 29 i 30 maja 2004 r. podczas organizowanych uroczystości związanych z obchodami 90-lecia powstania OSP, Sztandar jednostki udekorowano Złotym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” nadanym przez Wojewódzki Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych

 

.30.05.200430.05.2004.

2005 r. przy pomocy środków finansowych z Krajowego Systemu Ratowniczo-gaśniczego zakupiono silnik do pontonu w miejsce skradzionego.

W maju tego samego roku odbyły się ćwiczenia jednostek KSRG pod kryptonimem „Raba 2005” a w sierpniu zawody gminne w Nieszkowicach Małych.

Podczas tych zawodów OSP zajęła 2 miejsce w kategorii seniorów i 2 miejsce w rywalizacji Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Lipiec 2007 r. OSP Stanisławice brały udział w ćwiczeniach jednostek KSRG Kompani Obwodowej Raba w Dobczycach, a w październiku w ćwiczeniach taktyczno-bojowych w Łąkcie Górnej i Muchówce zorganizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Bochni.

 

OSP (2)remiza

2008 r. OSP zakupiło używany samochód marki Volkswagen T-4 z przeznaczeniem na samochód ratownictwa technicznego.

auta

Marzec 2009 r. Uchwałą Zarządu OSP powołano Jednostkę Operacyjno-Techniczną w Stanisławicach, a we wrześniu otrzymano od Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie pompę szlamową „HONDA” o dużej wydajności.

Kwiecień 2010 r. członkowie OSP po katastrofie samolotu prezydenckiego w Smoleńsku jako reprezentacja powiatu Bocheńskiego brali udział w pogrzebach Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Krakowie, oraz Prezesa ZW. OSP. RP Wiesława Wody.

Maj 2010 r. duża powódź – wylewa rzeka Raba, udział OSP w udzielaniu pomocy zatopionym mieszkańcom wielu gospodarstw w Cikowicach, liczne podtopienia w Stanisławicach. Odpompowywanie wody w różnych miejscowościach Gminy Bochnia i Dąbrowy Tarnowskiej.

Zakup nowego sprzętu: pompa Niagara, węże tłoczne, ubrania w ramach wymiany zniszczonego podczas akcji powodziowej ze środków Komendy Głównej.

19.03.2011 r. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

19.03.201119.03.2011.

Lipiec 2011 r. pożar od pioruna zabudowań gospodarczych u Pani Pałkowskiej z domu Lalik w Stanisławicach oraz usuwanie skutków nawałnicy, połamanych drzew, poniszczonych dachów która przeszła przez nasze okolice.

Wrzesień 2011 r. OSP uczestniczyła w gminnych zawodach pożarniczych w Siedlcu.

Podczas zebrania sprawozdawczego w dn. 25.02.2012 r. Za wzorową postawę 12 druhów otrzymało różnego rodzaju medale „za zasługi dla pożarnictwa” oraz 5-ciu odznaki „strażak wzorowy”

Latem 2012 roku we własnym zakresie przeprowadzono remonty samochodów: gaśniczego i operacyjno – ratowniczego, środki finansowe na części zamienne otrzymano z KSRG.

Styczeń 2013 r. udział w zawodach młodzieżowych drużyn pożarniczych zajmując I-sze miejsce.

Kwiecień-Maj 2013 r. udział w pożarach wynikłych na wskutek podpaleń:

w Bochni – 2, Gierczyce – 4, Dąbrowica -1.

11 Czerwiec 2013 r. duża ulewa spowodowała zalanie Rzezawy.

Udzielono pomocy poszkodowanym mieszkańcom.

W 2013 r. w szeregi naszej OSP wstąpiło 10-ciu młodych druhów, tj. 4 – dziewczęta i 6 – chłopaków.

Dzięki zaangażowaniu naszej młodzieży, przy wsparciu mieszkańców naszej wioski OSP Stanisławice doczekało się obchodów 100-lecia naszej straży.

 

002