Kościoły, kaplice, cmentarze


KOŚCIOŁY

Kościół w Łapczycy

Do początków XX wieku wieś Stanisławice wraz z Cikowicami i Damienicami należała do parafii Łapczyca, a świątynią parafialną był zbudowany przez Kazimierza Wielkiego około roku 1340 kościół. Wcześniej istniał prawdopodobnie w tym miejscu drewniany kościół.
Parafia w Łapczycy istniała na pewno już w latach 1325-1327,  kiedy to znalazła się w wykazach świętopietrza ( polska nazwa opłaty wnoszonej na rzecz papiestwa z racji jego zwierzchnictwa nad danymi ziemiami). Wczesnośredniowieczna osada powstała w Łapczycy zapewne ok. X-XII w., a rozwinęła się wokół istniejącego tutaj wówczas grodziska.

Kościół w Łapczycy. Autor: Zygmunt Kaczmarek

Kościół w Łapczycy. Autor: Zygmunt Kaczmarek

Kapliczka domkowa w Stanisławicach

W pobliżu szkoły podstawowej w Stanisławicach stoi murowana kapliczka domkowa z dzwonkiem ” na chmury”. Według legendy w pobliżu tego miejsca miał odpoczywać św. Stanisław Szczepanowski .
W naszym regionie obyczaj dzwonienia na chmury burzowe był praktykowany przez cały wiek XIX i pierwsze dziesięciolecia XX – zwłaszcza we wsiach nadrabskich. Jan Świętek, autor wydanej w 1893 r. książki „Lud nadrabski (od Gdowa po Bochnię)”, pisze, że kapliczki z dzwonkiem na chmury były w Książnicach, Siedlcu, Stanisławicach i Targowisku. Dzwonek loretański do odganiania chmur burzowych i gradowych był zawieszony na słupie przy kapliczce . Kapliczka ta powstała w roku 1825, z fundacji Ignacego Łacha, o czym mówi zachowana do dziś inskrypcja, która brzmi ” Za pozwoleniem zwierzchności Kościoła kaplicę te wyfundował pobożny przyjaciel fundator Ignacy Łach obywatel Stanisławski . Prosi przychodzących o trzy Zdrowaś Mario za dusze zmarłe. Anno Domini 1825 ” . Miejscowy dzwonnik Kowalski miał otrzymywać od całej wsi zboże, jako wynagrodzenie za swą bardzo odpowiedzialną pracę. Drogocenny dla mieszkańców dzwonek poświęcony został 16 lipca 1872 r. przez ks. proboszcza z Łapczycy. Przed wiekami wierzono, że dźwięk dzwonów kościelnych rozprasza burze i pioruny. Dlatego do dzisiaj można spotkać wiele pochodzących z tego okresu dzwonów, na których wyryte są łacińskie słowa „Fulgura frango” (przełamuję błyskawice). Szczególnie ważną role do spełnienia miał dzwonnik, który musiał zacząć bić w dzwony zanim chmura burzowa nie przekroczyła granicy wsi lub miasta. Rzecz jasna jednak, spiżowe dzwony ściągały pioruny, które pozbawiły życia wielu dzwonników. Nasz miał być tak bardzo skuteczny, że w okresie międzywojennym chcieli go ukraść mieszkańcy położonego nad Wisłą Zabierzowa. Doszło do tego, że nawet wyznaczono straż przy dzwonku złożoną z dwóch młodych mężczyzn. Gdy słup na którym zawieszony był dzwonek uległ w końcu zniszczeniu, dzwon przeniesiono do nowo wybudowanej kaplicy w Stanisławicach. Od starszych mieszkańców Stanisławic wiadomo  że kapliczka została wybudowana jako przebłaganie za zło wyrządzone w karczmie która stała w tym miejscu poprzednio.

Kapliczka domkowa w StanisławicachWnętrze kapliczki domkowej w StanisławicachInskrypcja na kapliczce domkowej w Stanisławicach

Kościół w Cikowicach p. w. Św. Antoniego 

Ustanowienie nowej parafii i budowę kościoła w Cikowicach zainicjował biskup tarnowski Leon Wałęga w czasie swej wizytacji w 1906 roku. Podczas uroczystości św. Antoniego Padewskiego w 1909 roku rozpoczęto gromadzenie funduszy na budowę świątyni. Autorem projektu kościoła był Adolf Julian Stapha. Kościół został wybudowany w latach 1913-1918. Jest to jednonawowa świątynia z cegły w stylu neogotyckim na planie krzyża. Ściany zewnętrzne przyparte są szkarpami, całość nakryta dachami siodłowymi z krzyżującymi się kalenicami, zwieńczona strzelistą sygnaturką. Budowa kościoła to wielki wspólny wysiłek mieszkańców Cikowic, Damienic i Stanisławic, którzy musieli przeprawiać się przez Rabę aby dotrzeć do kościoła w Łapczycy. Nową świątynię wznosili w ciężkich latach I wojny światowej. 1 grudnia 1919 roku biskup Leon Wałęga wyłączył z parafii Łapczyca trzy wioski i uznał farę w Cikowicach za okręg filialny. W dniu 5 września 1923 roku dokonał on konsekracji kościoła, a 10 maja 1925 roku erygował parafię, której pierwszym proboszczem został ks. Jan Dymurski.
We wnętrzu kościoła w Cikowicach zachowało się w całości oryginalne wyposażenie w stylu neogotyckim. Twórcą ołtarzy oraz ławek rzeźbionych był Franciszek Adamek z Bochni w latach 1918 – 1923. Witraże wykonane zostały w firmie Żeleński w Krakowie. Obraz św. Antoniego Padewskiego w ołtarzu głównym malowała Maria Richter z Nowego Sącza, a św. Anny w ołtarzu bocznym – artysta malarz Walerian Kasprzyk z Bochni. Obrazy Serca Pana Jezusa i Pana Jezusa Miłosiernego malował Kazimierz Dylowicz z Damienic. Autorem polichromii figuralnej był Stanisław Skwarczyński z Krakowa w latach 1955-56.
W roku 1975 przeprowadzono prace renowacyjne przy polichromii ścian kościoła oraz przy trzech ołtarzach; wykonywał je Stanisław Kruczek ze Starego Sącza

około 1925 - pierwsza komuniaBudowa Kościoła w CikowicachKościół w CikowicachWnętrze kościoła w CikowicachCikowice 4Kościół w Cikowicach

Kościół w CikowicachKościół w Cikowicach

http://parafiacikowice.pl/

 

Kaplica w Stanisławicach p.w. św. Stanisława Biskupa i Męcz.

Przy drodze w stronę stacji kolejowej wybudowana została siłami mieszkanców kaplica pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męcz., filia parafiii w Cikowicach. Poświęcono ją w 11 maja 1985 roku przez ks. biskupa Jerzego Bobowskiego.Budowa trwała 3 lata. Od frontu zdobią ją  podcienie wsparte na czterech filarach. Święto Patronalne – 08.05.

Kaplica w StanisławicachPoświęcenie kaplicy w Stanisławicach w 1985 rokuPoświęcenie kaplicy w Stanisławicach w 1985 roku.037 Kronika11 maja 198511 maja 1985.11 maja 1985,

 

CMENTARZE

Choleryczny

Autor Stanisław Dylowicz

Wiadomości Bocheńskie

Kapliczka choleryczna..Kapliczka choleryczna.NapisKrzyż na zwieńczeniuFigurka w Kapliczce cholerycznej

 

Osikówka

Dokładne informacje na ten temat na stronach :

http://autoelektrobochnia.pl/index.php?id_str=24

http://www.bochenskiedzieje.pl/artykuly/ii-wojna-swiatowa/26-bitwa-pod-poszyna-1939

337DSC00679osikówka

Cikowice

 

 

podziel się z innymi
Share