Położenie i wiadomości ogólne


Julian Zinkow ” Wokół Niepołomic i Puszczy Niepołomickiej ” 
Wieś w powiecie bocheńskim i w gminie Bochnia. Liczy około 1400 mieszkańców. Stanisławice położone są w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej , na jej południowym obrzeżu , w mezoregionie Doliny Raby. Południowa granica wsi biegnie wzdłuż linii Raby , płynącej tu u podnóża Wysoczyzny Szczepanowskiej ; po drugiej stronie leży wieś Moszczenica. Natomiast północną granicę Stanisławic stanowi optycznie dość wyrównana linia południowego skraju głównego kompleksu Puszczy Niepołomickiej. W rzeczywistości wbiega ona głęboko na północ w leśne ostępy i obejmuje uroczyska : Krzyżowe , Lisieńskie, Olchową, Osikówkę, Pasieki, Przychody, Rudajskie, Świercze, Zagacie, Zajęcze i Załęcze.(…)

Wieś ma kształt dużej okrężnicy, która tworzą ulice: Senatorska, Szkolna i Słoneczna. Poza tym zwarte dwurzędy zabudowań ciągną się wzdłuż ulic: Bocheńskiej, Niepołomickiej, Senatorskiej ( odcinek północny ) i Wyrytej. We wsi , a głównie przy ulicach tworzących okrężnicę, stoi kilkadziesiąt charakterystycznych dla dolin Wisły i Raby , budowanych na zrąb drewnianych domów, z wydatnymi okapami , podpartymi wysuniętymi na zewnątrz belkami sufitowymi, z gankami lub oszklonymi werandami. Kilkanaście z nich pochodzących przeważnie z drugiej połowy XIX wieku i sprzed I wojny światowej ( 1914-1918 ), zostało zaliczonych do zabytków architektury wiejskiej. Wyróżnia się dom przy ulicy Senatorskiej 173, z ozdobnie rzeźbionymi deskami w szczytach i obszernym, również ozdobnym, tarasem. Przy ulicy Szkolnej zwraca uwagę dom z rzeźbionymi deskami szalunkowymi.
W uroczysku Poszyna, w samym sercu Puszczy Niepołomickiej, znajduje się Ośrodek Hodowli Żubrów, który stanowi jedno z najbardziej istotnych działań na rzecz ochrony przyrody na terenie Puszczy. Ośrodek, zwany również „żubrowiskiem”, założony został w 1925 roku na terenie leśnictwa Hysne i oddany do użytku w 1935. Jego głównym celem jest ochrona gatunkowa zagrożonego wyginięciem żubra.

Przez północny skraj wsi, w pobliżu Puszczy Niepołomickiej, koło siebie przebiegają dwie równoległe arterie komunikacyjne: szosa z Bochni przez Proszówki do Niepołomic i linia kolejowa Z Krakowa do Tarnowa. (…) ”
Ostatnio przybyła trzecia, najważniejsza arteria. W pobliżu stacji kolejowej i dalej –  przy  południowym obrzeżu Puszczy Niepołomickiej , wybudowana została autostrada A4 łącząca Kraków z Tarnowem, a ostatecznie zachodnią i wschodnią granicę Polski.

Wikipedia

Wieś w Polsce w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim, w gminie Bochnia.

W latach 1975–1998 miejscowość położona była w województwie krakowskim. Integralne części miejscowości: Bania, Podlesie, Rębaczów, Wypychów, Wyryta.

W Stanisławicach znajduje się przystanek kolejowy, przez który przebiega linia kolejowa nr 91 Kraków Główny – Medyka.

bochnia-gmina.pl

Stanisławice liczą obecnie 1423 mieszkańców. To jedna z największych wsi w gminie, po 28-letniej przerwie włączona w granice admi­nistracyjne gminy Bochnia 1 stycznia 2004 r.  Po­łożona w bezpośrednim sąsiedztwie Puszczy Nie­połomickiej, przy drodze Bochnia – Niepołomice – Kraków. (…)

W miejscowości tej znajdują się:

  • Zespół Szkół Gminnych im. Henryka Sienkiewicza, w skład którego wchodzą: przedszkole, szkoła podstawowa.
  • Świetlica Wiejska,
  • Ochotnicza Straż Pożarna.

Stanisławice z lotu ptakaGmina Bochnia

To wszystko prawda… Ale postaramy się rozszerzyć te wiadomości i ocalić od zapomnienia minione wydarzenia…