Kalendarz wydarzeń


 

Kalendarz wydarzeń mających bezpośredni wpływ na życie mieszkańców Stanisławic.

W 1489 r – wykupienie od wojewody krakowskiego Jana Amora z Tarnowa przez Kazimierza Jagiellończyka  wsi Stanisławice i Cikowice celem wcielenia ich do starostwa niepołomickiego.

W 1517 roku – wykupienie z rąk dotychczasowych właścicieli – Czuryłów starostwa niepołomickiego przez Zygmunta Starego . Stanisławice stają się częścią królewszczyzny.

W 1556 roku – powstanie folwarku królewskiego w Stanisławicach jako części Dominium Niepołomickiego.

W 1557 r. – wydanie przez króla dekretu zezwalającego na polowanie na drobniejszą zwierzynę na kmiecych polach.

W 1563 roku – powódź jesienią.

W 1564 r.- Lustracja starostwa niepołomickiego i pierwsze wzmianki o strukturach i gospodarce Stanisławic (m. in. nazwiska pięciu kmieci : Czahel, Zaczek, Nawoij, Strasz, Krawiecz oraz wzmianka o niepracującym już królewskim młynie na Rabie w Stanisławicach ).

W 1579 r. 10 maja – otwarcie wolnej drogi przez niepołomickie dobra ( przechodzącej przez Stanisławice ) celem sprowadzania soli z żup solnych z Bochni do Wisły. Pozwolenie na otwarcie drogi podpisuje Stefan Batory.

W 1595 r. – pożar na na Zamku Królewskim na Wawelu, będącym dotychczasową siedzibą polskiego władcy.

W 1596 r.18 marca – podjęcie przez króla Zygmunta III Wazy decyzji o przeniesieniu stolicy z Krakowa do Warszawy.

W 1609 r. 24 maja – ostateczna przeprowadzka króla wraz rodziną i dworem do Warszawy.

W 1655 r. – zniszczenie przez Szwedów zamku w Niepołomicach.

W 1664 r.- Lustracja starostwa niepołomickiego.

W 1730 r. – ostatnie królewskie polowanie w Niepołomicach ( król August II ).

W 1772 r. – Pierwszy rozbiór Polski . Stanisławice wraz z częścią Małopolski trafiają pod zabór austriacki.

W 1773 r. styczeń – utworzenie rządowego dominium niepołomickiego na terenach dawnych królewskich dóbr stołowych.

W 1778 r. – przybycie do Niepołomic , za pozwoleniem władz austriackich, ostatniego króla Polski Stanisława Augusta.

W 1795 r – zakończenie podziału funkcji między obydwoma miastami Kraków – Warszawa ( trzeci rozbiór Polski).

W 1856 r. 20 lutego – oficjalne otwarcie jednotorowej linii kolejowej Kraków – Bochnia – Tarnów – Dębica długości 111 km dla regularnej komunikacji towarowej i pasażerskiej. Kursowały dwa pociągi dziennie. Z Dębicy do Krakowa jechało się wówczas 4 godziny 10 minut, a do Wiednia – 19 godzin 10 minut.

1860 r – 1873 r – okres autonomii Galicyjskiej.

W 1867 r. – reorganizacja obszaru dominium niepołomickiego po austriackiej reformie administracyjnej.

1870 r, – początki szkolnictwa w Stanisławicach, nauka w prywatnych domach.

W 1894 r. – powstanie pierwszej jednoklasowej szkoły

W 1897 r. – rozpoczęcie budowy budynku szkoły

W 1902 r. – powódź

W 1903 r. – budowa drugiej klasy

W 1908 r. – założenie Kasy Stefczyka przez kierownika szkoły p. Grabowieckiego

20.11.1911 r. – drenowanie pastwiska

W 1914 r. – założenie Ochotniczej Straży Pożarnej przez kierownika szkoły p. Grabowieckiego

01.08.1914 r. – rozpoczęcie pierwszej wojny światowej

20.09.1914 – 3.11.1914 r. – zajęcie szkoły przez wojsko

W 1916 r. – utworzenie przez Austro-Węgry i Niemcy zależnego od nich regencyjnego Królestwa Polskiego.

W 1918 r. 11 listopad – zakończenie pierwszej wojny światowej, powstanie niepodległego państwa polskiego – Rzeczpospolitej Polskiej. Stanisławice wraz z Królestwem Polskim wchodzą w skład Rzeczpospolitej Polskiej.

W latach 1920-1925 – otwarcie w Stanisławicach dwóch sklepów w domu p. Krzeczkowskich i p. Mikołaja Samka

W 1923 r. – powódź

05 .09. 1923 r. – konsekracja nowo wybudowanego kościoła w Cikowicach przez biskupa Leona Wałęgę

28,29,30 czerwca 1925 r. – powódź

10.05. 1925 r. – powstanie parafii w Cikowicach , której pierwszym proboszczem zostaje ks. Jan Dymurski.

W 1926 r. – wybudowanie budynku służbowego

W 1927 r. – wybudowanie pierwszej drewnianej remizy strażackiej i umieszczenie w niej konnego wozu strażackiego z sikawką

01.03.1928 r. – otwarcie przystanku kolejowego i uruchomienie dwóch pociągów w stronę Bochni i z powrotem

22.10.1928 r. – przejazd Ignacego Mościckiego- powitanie chlebem i solą przez Naczelnika Gminy Cikowice

23.07.1929 r. – przejazd Ignacego Mościckiego – kwiaty wręcza Janina Samkówna

W 1931 r. – powstanie klubu sportowego „Raba”

25.09.1931 r. – powódź

16,17,18 lipca 1934 r. – powódź -Raba rozlana na ponad 3 km

04.05.1936 r. – przejazd, wizyta oraz udzielenie błogosławieństwa świętymi relikwiami przez ks. Arcybiskupa Krakowskiego Sapiechę w związku z 900 -letnią rocznicą urodzin św. Stanisława Szczepanowskiego.

1937 r. –  konflikt wokół funduszy szkolnych

W 1938 r.- na trasie Kraków – Tarnów – Rzeszów – Przemyśl w ciągu doby kursuje piętnaście pociągów. Linię Kraków – Tarnów – Nowy Sącz – Krynica obsługuje zaś dziesięć pociągów.

01.09.1939 r. – wybuch drugiej wojny światowej.

01.09.1939 r. – samoloty niemieckie ostrzelały pasażerów na przystanku w Stanisławicach

3.09. 1939 r. – śmierć Bronisławy Skóry i zranienie dwójki dzieci w zbombardowanym domu.

9.09.1939 r. – Śmierć „Podhalańczyków” w rejonie Osikówki i Poszyny; najbardziej dramatyczne w skutkach starcie zbrojne we wrześniu 1939 r. w okolicach Bochni.

W 1939 r. październik – zajęcie szkoły na trzy dni przez wojsko niemieckie, zdewastowanie szkoły

1.03.1943 r. – spis ludności 478 mężczyzn, 488 kobiet – razem 966 (spis niedokładny – – wg kroniki – ludności w Stanisławicach więcej )

W 1944 r. 18 sierpień – rozbicie pod Stanisławicami przez partyzantów z ODB ” Chrobry ” oddziału 20 niemców pilnujących wyrębu.( Niemcy tracą w walce dwoje ludzi, dwoje zostaje ciężko rannych, partyzanci bez strat zdobywają dużą ilość broni, amunicji i mundurów).

1945 r. – zajęcie szkoły przez wojsko niemieckie, powtórne zdewastowanie szkoły

21.01. 1945 r. – wyzwolenie Stanisławic i okolicznych wsi z niewoli niemieckiej

W 1945 r.- założenie pierwszego sklepu spółdzielczego koło przystanku

W 1945 r.- reaktywowanie klubu sportowego pod nazwą „POGOŃ”

1948 r. – 1950 r. – przeprowadzenie elektryfikacji wsi

1954 r. – 1955 r. – budowa remizy strażackiej z pustaków wykonanych przez mieszkańców oraz zakup motopompy

1956 r. – wybudowanie zbiornika wodnego p.pożarowego obok szkoły

W 1959 r – przeprowadzenie gazyfikacji wsi.

W 1961 r. – założenie Kółka Rolniczego i zakup Ursusa C-25 ( 30 członków po 500 zł)- 15.06.1961 r.

W 1961 r. – założenie Koła Gospodyń Wiejskich – przewodnicząca Janina Strach

W 1965 r. – założenie Związku Młodzieży Wiejskiej

W 1971 r. – otwarcie Klubu Rolnika przy pomocy GS w Bochni (14.02.1971 r.)

W 1973 r. – włączenie Stanisławic do Gminy Kłaj

W 1974 r. – zakup pierwszego samochodu dla OSP – STAR 244 (składka po 100 zł od domu)

W 1974 r. – obniżenie stopnia organizacyjnego szkoły w Stanisławicach i pozostanie punktu filialnego z klasami I-III podlegającemu
Zbiorczej Szkole Gminnej w Kłaju

8.02.1975 r. – otwarcie nowego budynku Wiejskiego Domu Kultury

W 1975 r. – przeniesienie Klubu Rolnika do WDK

W 1975 r. – przyznanie OSP nowej motopompy za dobrą działalność

W 1978 r. – wprowadzenie kartek na artykuły żywnościowe i alkohol

W latach 1982 – 1983 – wybudowanie nowego budynku szkolnego ( otwarcie 1.09.1983 r.)

W latach 1983 – 1985 – wybudowanie kaplicy pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męcz. ( poświęcenie przez ks. biskupa Bobowskiego – 11.05.1985 r.)

W latach 1984 – 1985 – założenie poczty i telefonizacja wsi

W 1986 r. – otwarcie przedszkola przy szkole

W 1988 – 1991 – budowa wodociągu (wykopy wykonane przez mieszkańców – poświęcenie 18.05.1991 r.)

W 1991 r. – powołanie Komitetu Organizacyjnego przeprowadzenia kanalizacji

sierpień 1992 r. – dożynki gminne z udziałem Wojewody Krakowskiego p. Piekarza

1993 – 1994 – rozpoczęcie budowy kanalizacji systemem gospodarczym ( droga dojazdowa, doprowadzenie prądu, wody na teren oczyszczalni, wykonanie fundamentów i ogrodzenie placu).

W 1995 r – ukończenie oczyszczalni ścieków.( odbiór I etapu kanalizacji podciśnieniowej)

1995 – 1996 – zamontowanie automatycznej centrali telefonicznej

1996 – 1997 – budowa zakładu WALL GRAVURE

W 1997 r. – otwarcie fabryki opakowań zatrudniającej kilkunastu pracowników.

1.01. 2004 r. – odejście Stanisławic od gminy Kłaj i włączenie do granic administracyjnych gminy Bochnia.

11.01.2004 r. – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Stanisławicach

1.02.2004 r. – uruchomienie świetlicy w WDK

2004 r. – nowe przystanki autobusowe

16 .09. 2007 r.- oddanie do użytku sali gimnastycznej wraz z nowym budynkiem gimnazjum przy istniejącym budynku Domu Kultury oraz przekazanie sztandaru szkoły ufundowanego przez rodziców.

29.11.2012 – oddanie do użytku  autostrady A 4 na odcinku Kraków- Tarnów

 

 

Granice administracyjne Stanisławic w latach powojennych
1945 – 1954           gmina Bochnia, powiat Bochnia, województwo krakowskie
1954 – 31.12.1972 gromada Cikowice, powiat Bochnia, województwo krakowskie
1973 – 31.12.1998 gmina Kłaj, województwo krakowskie
1999 – 31.12.2003 gmina Kłaj, powiat Wieliczka, województwo małopolskie
2004 –  do teraz     gmina Bochnia, powiat Bochnia, województwo małopolskie