Sprawujący funkcje w Stanisławicach


PEŁNIĄCY FUNKCJE WÓJTOWIE ; NACZELNICY ; SOŁTYSI W STANISŁAWICACH

1909 – 1911 Wójt Jan Kurdziel
1911 – 1912 Wójt Antoni Siemdaj
1912 – 1919 Wójt Jan Kasprzyk
1919 – 1921 Wójt Jan Kowalski
1921 – 1926 Naczelnik Paweł Łach
1926 – 1928 Naczelnik Jan Kołodziej
1928 – 1935 Naczelnik Wojciech Skoczek
1928 – 1935 Z-ca Jan Kurdziel
1935 – 1945 Sołtys Jan Siemdaj
1945 – 1946 Sołtys Stefan Kukieła
1946 – 1956 Sołtys Franciszek Kołodziej
1956 – 1959 Sołtys Wacław Strach
1959 – 1987 Sołtys Franciszek Kołodziej

Sołtys Franciszek Kołodziej

1987 – 1990 Sołtys Maria Spyrka
1990 – 2015 Sołtys Bolesław Kusion

Sołtys Bolesław Kusion

15 maja 2015 – nadal Sołtys Marcin Wójcik

Sołtys Marcin Wójcik w otoczeniu innych sołtysów.

 

 

KIEROWNICY ; DYREKTORZY SZKÓŁ W STANISŁAWICACH

1905-1925 Kierownik Leon Grabowiecki

Kierownik Leon Grabowiecki

1925-1943 Kierownik Andrzej Hymczak

Kierownik Andrzej Hymczak

1945-1954 Kierownik Jan Fiema

Kierownik Jan Fiema

1954-1971 Kierownik Zygmunt Krawiec
1971-1984 Dyrektor Zdzisław Surma
1984-1991 Dyrektor Józefa Jakimowska
1991-1997 Dyrektor Irena Spyrka
1997-2000 Dyrektor Renata Gister
2000-2004 Dyrektor Cecylia Kubas
2004-2008 Dyrektor Lucyna Kuklińska
2008-2015 Dyrektor Iwona Wełna
2015 – nadal Dyrektor Piotr Wojas

 

 

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STANISŁAWICACH
Od 1914 r. naszą OSP prowadzili

Prezesi

1925 – 1929 ks. Dymurski Jan
1929 – 1935 Błoński Stanisław
1935 – 1938 Rydz Jan
1938 – 1946 Ochoński Jan
1946 – 1977 Marek Bronisław – senior
1977 – 1978 Róg Tadeusz
1978 – 1987 Janecki Janusz
1987 – 1991 Górka Zdzisław
1991 – nadal Miękina Paweł

Naczelnicy

1914 – 1925 Grabowiecki Leon
1925 – 1931 Hymczak Andrzej
1931 – 1932 Dębosz Jan
1932 – 1935 Rydz Jan
1948 – 1954 Skoczek Bronisław
1954 – 1956 Rydz Bronisław
1956 – 1957 Strach Stanisław
1957 – 1962 Kozub Stanisław
1962 – 1963 Desput Antoni
1963 – 1964 Łach Mieczysław
1964 – 1973 Kozub Stanisław
1973 – 1975 Róg Tadeusz
1975 – 1978 Strach Mieczysław
1978 – 1983 Wojas Kazimierz
1983 – 1991 Strach Mieczysław
1991 – 1996 Górka Zdzisław
1996 – nadal Grocholski Jerzy