Biblioteka historyczna


 

Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem. Lwów 1868

W 1868 roku było nas 546 osób , teraz jest troszkę więcej…

123

 

 

 
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich.

T. 11, [Sochaczew – Szlubowska Wola]

Opis Stanisławic z 1890 r
Pod redakcją : Chlebowski  Bronisław (1846-1918) ; Sulimierski  Filip (1843-1885) ; Walewski Władysław (1818-1890).
Wydawca: Filip Sulimierski ; Druk. „Wieku”  1890 Warszawa

pobrane (3)pobrane (4)pobrane

 

 

Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami […] w Królestwie Galicyi, Wielkim Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju    Lwów 1904
Autor: Bigo, Jan
Wydawca:nakł. autora ; Drukarnia Ludowa

1904 r – Starostwo , Urząd Powiatowy, Urząd Pocztowy, Urząd Telegraficzny -to wszystko Bochnia , Urząd Parafialny Łapczyca. Odległość od Bochni 6 km. Ludność 688. Własność rządowa. To wszystko dowiadujemy się z tego oto dokumentu ze strony 183.

 

1 tytułowa2 przedmowa3 Galicja4 skróty5 cikowice 16 cikowice 27 Kłaj8 1839 Stanisławice1

 

 

Atlas językowy ( 1930 r – 1934 r )

W Bibliotece Cyfrowej znalazłam ciekawy notes-kwestionariusz dokumentujący badania nad językiem prowadzone ok 1930 roku przez niejakiego prof. dr hab. Kazimierza Nitscha na grupie mieszkańców Stanisławic. Pisze że 7- dmiu ale naliczyłam sześciu.Przepisałam tekst aby łatwiej  było czytać ale niestety nie wszystko udało mi się odszyfrować. Starałam się zachować oryginalną pisownię. Może niektórzy na podstawie tych wiadomości dopasują tutaj swoich przodków. Notes liczy sobie 184 strony. Wybrałam tylko kilka z zaznaczeniem numeru strony . Oryginalny wstęp oraz parę stron ze środka notesu.Numery od 1 do 942 to numery pytań na które odpowiedzi notuje nasz profesor. Niektóre są naprawdę zaskakujące- tak jak tu przytoczone na stronie 101 pod numerem pytania 448 określenie na wiatr, pod numerem 704 żartobliwe dopiski autora,a pod 455 jestem nawet ja …

Atlas językowy polskiego Podkarpacia; Stanisławice, pow. Bochnia
Zakład Dialektologii IJP PAN ; prof. dr hab. Kazimierz Nitsch ; prof. dr hab. Mieczysław Małecki
40 notatników z odpowiedziami na pytania kwestionariusza. ; Materiały zebrane w latach 1930 – 1934.
Język polski — dialekty i regionalizmy [JHPBN ; Gwary Polski południowej od Śląska po Bieszczady i polskich wysp językowych na terenie Czechosłowacji.
Rękopis (pismo odręczne)
Dziennik nr 24

„Wieś Stanisławice pow.Bochnia , 163 (…) koło 1000 mieszkańców .(…) lud. Stajsławice, ze Stajsławic, f Stajsławicax (…) Stajsławok,Stajsławoki (…) Stajsłafski)
Informatorów było równocześnie 7, a mianowicie Jawień Karol, lat 62 (J.) mówi po miejsku ( najgorszy obiekt ), Szewczyk Józef lat 74 , znacznie lepszy(S) od Jawienia, ale też dużo wędrował po świecie i język jego , to mieszanina gwary lud. i liter. Bardzo dobry jednak.(…) słownika i (…) robie sprawę , co jest po dawnemu , a co obecnie. Kazimierz Strach lat 64-ry,najlepszy objekt (KS)gdyż nigdzie nie był w  świecie mówi stale gwarą, ale świadomości językowej nie ma, stąd dobry w swobodnej rozmowie , ale nie przy wypytywaniu. Mikołaj Strach lat72 (MS) chodził trochę po świecie ale jeszcze mówi dość dobrze gwarą  Franciszek Strach (FS) lat 52 był we wojsku , w niewoli na Sycylii, przetarł (?) się po świecie , stara się mówić po miejsku , ale jak wpadnie w szybsze tempo zdradza swą gwarę rodzinną.Jego syn Wojciech Strach inteligent wiejski (kończy gimnazjum) mówi jęz. lit. ale doskonale zdaje sobie sprawę z właściwości jęz. swej wsi, udzielił niejednej informacji. Odpowiedzi notowałem jeżeli wszyscy się na nie zgodzili. Jeżeli były różnice to to zaznaczałem.”

34567101102154

 

 

Mała Historya Biblijna

Książka do religii licząca sobie bagatela – 112 lat (!), a w naszej szkole funkcjonująca od 1907 roku, czyli lat 111‼️ Część z tych lat spędziła w domu prywatnym, unikając pewnie tym samym przeznaczenia na makulaturę:). Pięknie ilustrowana lecz niestety bardzo wyeksploatowana, pewnie częstym użytkowaniem 🙂
Napisy i pieczątki :
Egzemplarz bezpłat.- Rady szkol.kr. R.1907 dla szkoły w Stanisławicach.
Mała Historya Biblijna Starego i Nowego Przymierza dla szkół ludowych.
Ułożył Walenty Wołcz;
Nakładem Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 1907 we Lwowie.
Cena egzemplarza oprawnego 50 helerów.

 

 

 

Banita

Czy ktoś wie , że nasza miejscowość została uwieczniona w literaturze pięknej(wink ) w 1877 r ?  Na dowód tego wiekopomnego wydarzenia adres i zdjęcia fragmentów – tych dotyczących…

Banita. Dramat historyczny w pięciu aktach z prologiem i epilogiem
Miejsce wydania:Paryż
Data wydania:1877

Banita