Dyplomy Stanisławic


DYPLOMY STANISŁAWIC

Zawsze jest miło być docenionym za osiągnięcia, otrzymywać pisemne wyróżnienia, co automatycznie staje się wyjątkową pamiątką. Takie pamiątki w postaci dyplomów są  w posiadaniu Stanisławic i przypominają o minionych wydarzeniach.

 DYPLOM UZNANIA DLA DRUŻYNY ZE STANISŁAWIC ZA ZDOBYCIE V MIEJSCA W VI POWIATOWEJ OLIMPIADZIE WIEDZY SPOŁECZNO-POLITYCZNEJ. BOCHNIA, 15 V 1971  DYPLOM XVI OLIMPIADA WIEDZY O POLSCE I ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM ZA ZAJĘCIE II MIEJSCA W ELIMINACJACH REJONOWYCH DLA JANA LALIKA W BRZESKU.  BRZESKO, 23 LUTY 1975R.

DYPLOM KOŁO ZSMW W STANISŁAWICACH DZIĘKUJEMY ZA DOTYCHCZASOWE ZAANGAŻOWANIE I INICJATYWĘ I KONSEKWENTNE REALIZOWANIE ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU ZWIĄZKU SOCJALISTYCZNEJ MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ.  KRAKÓW 16.11.75

 

DYPLOM DLA DRUŻYNY KOŁA ZSMW W STANISŁAWICACH ZA ZDOBYCIE I MIEJSCA W ELIMINACJACH GMINNYCH OLIMPIADY WIEDZY SPOŁECZNO-POLITYCZNEJ.  TARGOWISKO 81.04.16

 

 DYPLOM DLA KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W STANISŁAWICACH GM. KŁAJ ZA ZAJĘCIE III MIEJSCA W KONKURSIE ” WIĘCEJ WARZYW, OWOCÓW I KWIATÓW” W 1982 ROKU.  KRAKÓW,DN.15 XII 1982

 

DYPLOM DLA GRUPY ŚPIEWACZEJ ZE STANISŁAWIC ZA UDZIAŁ W REJONOWYM PRZEGLĄDZIE KAPEL INSTRUMENTALISTÓW I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH.  RUDNO GÓRNE,1985-04-21

 

DYPLOM DLA SOŁECTWA STANISŁAWICE ZA ZAJĘCIE II MIEJSCA WE WSPÓŁZAWODNICTWIE O MIANO PRZODUJĄCEJ TERENOWEJ FORMACJI W OBRONIE CYWILNEJ W 1988 R. KŁAJ , DNIA 24.01.1989 R.

 

11 STYCZNIA 2004 ROKU XII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
PO RAZ KOLEJNY ZBIERALIŚMY ŚRODKI FINANSOWE NA ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA RATOWANIE ŻYCIA DZIECI. PO RAZ KOLEJNY POKAZALIŚMY, ŻE RAZEM ZJEDNOCZENI W TEJ NIEZWYKŁEJ SPRAWIE MOŻEMY TYLE DOBREGO UCZYNIĆ. TA MALUTKA PODKOSZULKA WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY JEST TEGO NAJPIĘKNIEJSZYM DOWODEM. WIELKIE DZIĘKI ZA BYCIE Z NAMI! PAMIĘTAJCIE JAK WIELE ZALEŻY OD TAKICH WASZYCH DZIAŁAŃ.