Scalanie gruntów – kontynuacja


Dokumentacja scaleniowa będzie dostępna w dniach od 19.09.2018 do 27.09.2018 w Starostwie Powiatowym w Bochni, I-piętro, pokój nr 126.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji i Kartografii, tel. 146153700, nr wew. 737 lub 837

Zadaniem scalenia gruntów jest takie przekształcenie przestrzeni wiejskiej aby umożliwić polepszenie warunków życia i stworzyć korzystniejsze warunki gospodarowania dla ludności zamieszkującej tę przestrzeń. 
Na trasie planowanej autostrady A-4 biegnącej przez 10 wsi powiatu bocheńskiego leży bardzo dużo długich i wąskich działek. Nowa droga rozetnie je na dwie części, utrudniając lub uniemożliwiając dojazd do nich. Scalenie ma doprowadzić do tego, aby za część pozostawioną po jednej stronie autostrady rolnik otrzymał podobną działkę o dogodniejszej dla niego lokalizacji. Zmiany powinny umożliwić zwiększenie powierzchni upraw i zmniejszenie powierzchni dróg. Scalenia gruntów wokół autostrady powinny uwzględniać nie tylko zagadnienia związane z produkcją rolną, lecz tworzyć warunki do pozarolniczej aktywizacji zawodowej ludności zamieszkującej obszary wiejskie. 

Stanislawice proces scaleniowy