Tagi scalanie gruntówscalanie gruntów Stanisławice

Scalenie gruntów – decyzja starosty

Zatwierdzam projekt scalenia gruntów ... ustala się następujące terminy i zasady objęcia w posiadanie gruntów, wydzielonych w wyniku scalenia: ...