Ogłoszenie sołtysa


W dniu 10.02.2017 na ulicy Niepołomickiej odbyło się spotkanie władz powiatu w osobie wicestarosty Józefa Mroczka, zastępcy dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, w osobie pana Bogdana Sarapaty, radnego, sołtysa naszej miejscowości oraz mieszkańców zainteresowanych sprawą. Spotkanie dotyczyło barierek przy chodniku biegnącym pod estakadą, które mają chronić pieszych przed wpadnięciem do głębokiego rowu. Dotyczyło również modernizacji nawierzchni drogi, która miała nastąpić po zakończeniu budowy autostrady. Wicestarosta zadeklarował, że zostaną w tym roku zamontowane barierki wzdłuż chodnika. Szacowany koszt inwestycji 24 tys. zł. Zostanie również oszacowany koszt modernizacji nawierzchni  i zostanie przeprowadzony remont drogi.